کل اخبار 39000
ساعت :

مهدی قربانی

برگزاری دوره سوم کارگاه‌های آموزشی مهارتی منطقه‌ای پلنگ ایرانی
آذر 30, 1398

برگزاری دوره سوم کارگاه‌های آموزشی مهارتی منطقه‌ای پلنگ ایرانی

آرزو صانعی مجری برنامۀ نظارت راهبردی بر اجرای برنامۀ ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران، از آغاز دوره سوم کارگاه‌های آموزشی مهارتی منطقه‌ای پلنگ ایرانی در دی ماه سال جاری خبر داد. ‌آرزو صانعی، مجری برنامۀ نظارت راهبردی بر اجرای برنامۀ ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران، در گفتگو با گشت […]

برو بالا