کل اخبار 39000
ساعت :

مهدی چمران

چشم‌های طمع‌کار به زمین‌های چندصد هکتاری پایتخت چگونه کور شد؟
خرداد 19, 1400

چشم‌های طمع‌کار به زمین‌های چندصد هکتاری پایتخت چگونه کور شد؟

دو بوستان ولایت و یاس فاطمی با توجه ویژه مقام معظم رهبری به توسعه فضای سبز تهران در حالی شکل گرفتند که برخی دستگاه‌ها به فکر استفاده تجاری و اداری از این فضاهای چندصد هکتاری بودند. خبرگزاری مهر_گروه جامعه: ۱۷ اسفندماه سال ۹۳ یک تاریخ ماندگار در محیط زیست کشور است، روزی که جمعی از […]

چشم‌های طمع‌کار به زمینهای چند صد هکتاری پایتخت چگونه کور شد؟
خرداد 19, 1400

چشم‌های طمع‌کار به زمینهای چند صد هکتاری پایتخت چگونه کور شد؟

دو بوستان ولایت و یاس فاطمی با توجه ویژه مقام معظم رهبری به توسعه فضای سبز تهران در حالی شکل گرفتند که برخی دستگاه‌ها به فکر استفاده تجاری و اداری از این فضاهای چند صد هکتاری بودند. خبرگزاری مهر_گروه جامعه: ۱۷ اسفندماه سال ۹۳ یک تاریخ ماندگار در محیط زیست کشور است، روزی که جمعی […]

چشم‌های طمع‌کار به زمینهای چندصد هکتاری پایتخت چگونه کور شد؟
خرداد 19, 1400

چشم‌های طمع‌کار به زمینهای چندصد هکتاری پایتخت چگونه کور شد؟

دو بوستان ولایت و یاس فاطمی با توجه ویژه مقام معظم رهبری به توسعه فضای سبز تهران در حالی شکل گرفتند که برخی دستگاه‌ها به فکر استفاده تجاری و اداری از این فضاهای جند صد هکتاری بودند. خبرگزاری مهر_گروه جامعه: ۱۷ اسفندماه سال ۹۳ یک تاریخ ماندگار در محیط زیست کشور است، روزی که جمعی […]

چشم‌های طمع‌کار به زمینهای چندص هکتاری پایتخت چگونه کور شد؟
خرداد 19, 1400

چشم‌های طمع‌کار به زمینهای چندص هکتاری پایتخت چگونه کور شد؟

دو بوستان ولایت و یاس فاطمی با توجه ویژه مقام معظم رهبری به توسعه فضای سبز تهران در حالی شکل گرفتند که برخی دستگاهها به فکر استفاده تجاری و اداری از این فضاهای جند صد هکتاری بودند. خبرگزاری مهر_گروه جامعه: ۱۷ اسفندماه سال ۹۳ یک تاریخ ماندگار در محیط زیست کشور است، روزی که جمعی […]

اقدام و پیگیری رهبر معظم انقلاب در گسترش فضای سبز پایتخت
خرداد 19, 1400

اقدام و پیگیری رهبر معظم انقلاب در گسترش فضای سبز پایتخت

دو بوستان ولایت و یاس فاطمی با توجه ویژه مقام معظم رهبری به توسعه فضای سبز تهران در حالی شکل گرفتند که برخی دستگاهها به فکر استفاده تجاری و اداری از این فضاهای جند صد هکتاری بودند. خبرگزاری مهر_گروه جامعه: ۱۷ اسفندماه سال ۹۳ یک تاریخ ماندگار در محیط زیست کشور است، روزی که جمعی […]

برو بالا