کل اخبار 39000
ساعت :

مهشاد کریمی

لزوم برخورد قضایی با مسببان حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران
مرداد 12, 1400

لزوم برخورد قضایی با مسببان حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران

۱۹ خبرنگار محیط زیست بازمانده از سانحه اتوبوس در ارومیه با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی قضایی این پرونده شدند. به گزارش گشت و گذار، ۱۹ خبرنگار بازمانده از سانحه اتوبوس در ارومیه با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی قضائی این پرونده شدند. در این بیانیه آمده است: ۴۰ روز از آن چهارشنبه شوم می‌گذرد. چهارشنبه دوم […]

بیانیه خبرنگاران بازمانده از واژگونی اتوبوس
مرداد 12, 1400

بیانیه خبرنگاران بازمانده از واژگونی اتوبوس

۱۹ خبرنگار محیط زیست بازمانده از سانحه اتوبوس در ارومیه با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی قضایی این پرونده شدند. به گزارش گشت و گذار، ۱۹ خبرنگار بازمانده از سانحه اتوبوس در ارومیه با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی قضایی این پرونده شدند. در این ببانیه آمده است: ۴۰ روز از آن چهارشنبه شوم می‌گذرد. چهارشنبه دوم […]

برو بالا