کل اخبار 39000
ساعت :

موسسات خیریه

آزمایشگاه های پزشکی حیات خلوت جبران کسری بودجه برخی موسسات
دی 6, 1397

آزمایشگاه های پزشکی حیات خلوت جبران کسری بودجه برخی موسسات

دبیر مجمع نمایندگان استانی دکترای علوم آزمایشگاهی از اداره برخی آزمایشگاه های پزشکی توسط مؤسسات خیریه و نهادها به عنوان محلی برای تأمین کسری بودجه یاد کرد. به گزارش گشت و گذار، نبی اله آقابیگی، صبح پنجشنبه در حاشیه گردهمایی انجمن های علوم آزمایشگاهی از سیاست نادرست اداره آزمایشگاه های پزشکی در کشور انتقاد کرد […]

برو بالا