کل اخبار 39000
ساعت :

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز

ناکامی سهامداران مالباخته شرکت پرواربندی گوسفندجهت احقاق حقوقشان
آذر 26, 1398

ناکامی سهامداران مالباخته شرکت پرواربندی گوسفندجهت احقاق حقوقشان

علی رغم وعده‌های رئیس جمهور مبنی بر مقابله با موسسات مالی و اعتباری در تازه ترین تخلف پای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به یک تخلف ده ها میلیاردی با صدها مالباخته باز شده است. به گزارش گشت و گذار، به گفته مالباختگان یک موسسه اعتباری، یکی از کارمندان مرکز همکاری های […]

تجمع مالباختگان«رویش نواندیشان»مقابل مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری
آذر 25, 1398

تجمع مالباختگان«رویش نواندیشان»مقابل مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری

علی رغم وعده‌های رئیس جمهور مبنی بر مقابله با موسسات مالی و اعتباری در تازه ترین تخلف پای مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به یک تخلف ده ها میلیاردی با صدها مالباخته باز شده است. به گزارش گشت و گذار، یکی از کارمندان مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با […]

برو بالا