کل اخبار 39000
ساعت :

موسسه تحقیقات خاک و آب

اخذ گواهی ثبت موسسه تحقیقات خاک و آب برای واردات کود الزامی شد 
شهریور 30, 1398

اخذ گواهی ثبت موسسه تحقیقات خاک و آب برای واردات کود الزامی شد 

دارا بودن گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش و ورود تمامی مواد کودی و کودها الزامی شد. به گزارش گشت و گذار، علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی موضوع «الزامی شدن اخذ گواهی ثبت موسسه تحقیقات […]

برو بالا