کل اخبار 39000
ساعت :

مکمل های غذایی

بررسی چالش های بازار مکمل های غذایی در ایران
تیر 28, 1400

بررسی چالش های بازار مکمل های غذایی در ایران

تامین کنندگان مکمل های غذایی در کلاب هاوس دور هم آمدند تا به بررسی وضعیت بازار مکمل های غذایی و عوامل موثر بر توسعه این بازار بپردازند. به گزارش گشت و گذار، حسن شکوهی رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی اظهار داشت: هیچ کس مخالف تولید نیست و اتفاقاً رشد تولید ملی باعث افتخار و غرور […]

وضعیت بازار مکمل های غذایی بررسی شد
تیر 28, 1400

وضعیت بازار مکمل های غذایی بررسی شد

تامین کنندگان مکمل های غذایی در کلاب هاوس دور هم آمدند تا به بررسی وضعیت بازار مکمل های غذایی و عوامل موثر بر توسعه این بازار بپردازند. به گزارش گشت و گذار، حسن شکوهی رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی اظهار داشت: هیچ کس مخالف تولید نیست و اتفاقاً رشد تولید ملی باعث افتخار و غرور […]

برو بالا