کل اخبار 39000
ساعت :

میثم زالی

اعطای مجوز ارائه خدمات دستگاه‌ها، فقط به بازنشستگان آن دستگاه!
مهر 16, 1399

اعطای مجوز ارائه خدمات دستگاه‌ها، فقط به بازنشستگان آن دستگاه!

دبیر ستاد تسهیل موانع تولید گفت: در برخورد با تولیدکنندگان می‌شود با پیگیری ستاد جرایم، زندانی کردن تولیدکننده را حذف و به جای آن به حل مشکل و سرپا نگه داشتن تولید وی پرداخت. به گزارش گشت و گذار، میثم زالی در برنامه پایش در رابطه با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار […]

تولیدکننده نباید زندانی شود
مهر 16, 1399

تولیدکننده نباید زندانی شود

دبیر ستاد تسهیل موانع تولید گفت: در برخورد با تولیدکنندگان می‌شود با پیگیری ستاد جرایم، زندانی کردن تولیدکننده را حذف و به جای آن به حل مشکل و سرپا نگه داشتن تولید وی پرداخت. به گزارش گشت و گذار، میثم زالی در برنامه پایش در رابطه با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار […]

برو بالا