کل اخبار 39000
ساعت :

میناب.هرمزگان

سایت زباله شهری میناب مردم را با سونامی سرطان مواجه می کند
اسفند 19, 1397

سایت زباله شهری میناب مردم را با سونامی سرطان مواجه می کند

میناب – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: رها سازی زباله در سایت زباله های شهری میناب مردم را با سونامی سرطان مواجه می کند. محمد درویش در گفتگو با گشت و گذار در مورد منطقه «دره سورغ» گفت: یکی از مکان‌های زیبا در شهر میناب که برای فعالان محیط زیستی […]

سایت زباله شهری میناب مردم را با سونامی بیماری سرطان مواجه می کند
اسفند 19, 1397

سایت زباله شهری میناب مردم را با سونامی بیماری سرطان مواجه می کند

میناب – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: رها سازی زباله در سایت زباله های شهری میناب مردم را با سونامی بیماری سرطان مواجه می کند. محمد درویش در گفتگو با گشت و گذار در مورد منطقه «دره سورغ» گفت: یکی از مکان‌های زیبا در شهر میناب که برای فعالان محیط […]

برو بالا