کل اخبار 39000
ساعت :

ناصر امانی

مدیریت پسماند در تهران رها شده است/ وضع موجود قابل تحمل نیست
مرداد 27, 1400

مدیریت پسماند در تهران رها شده است/ وضع موجود قابل تحمل نیست

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از نحوه جمع آوری پسماند در شهر تهران گفت: به نظر می رسد وضعیت پسماند در پایتخت رها شده و ادامه این شرایط برای شهروندان قابل تحمل نیست. گروه جامعه گشت و گذار، وضعیت جمع آوری پسماند و مدیریت پسماند در شهر تهران یکی از موضوعاتی است که مورد […]

برو بالا