کل اخبار 39000
ساعت :

نامگذاری معابر

پیشنهاد نامگذاری یک خیابان در تهران به نام «محیط‌بان»
بهمن 20, 1399

پیشنهاد نامگذاری یک خیابان در تهران به نام «محیط‌بان»

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران از وصول یک پیشنهاد برای نامگذاری یکی از خیابان‌های تهران به نام «محیط‌بان» خبر داد. محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و رئیس کمیته نامگذاری شورای شهر تهران در گفت‌وگو با گشت و گذار اظهار داشت: از وصول یک پیشنهاد برای نامگذاری خیابانی به نام «محیط‌بان» در […]

نامگذاری یک خیابان در تهران به نام «محیط بان»
بهمن 20, 1399

نامگذاری یک خیابان در تهران به نام «محیط بان»

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران از وصول یک پیشنهاد برای نامگذاری یکی از خیابان های تهران به نام «محیط بان» خبر داد. محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و رئیس کمیته نامگذاری شورای شهر تهران در گفت و گو با گشت و گذار گفت: از وصول یک پیشنهاد برای نامگذاری خیابانی […]

برو بالا