کل اخبار 42805
ساعت :

نقالی

«نقالی» هنری که با تاروپود تاریخ جامعه ایران گره خورده است
بهمن 9, 1401

«نقالی» هنری که با تاروپود تاریخ جامعه ایران گره خورده است

میراث فرهنگی ناملموس، تولیدات و فرایندهای فرهنگی است که با گذشت زمان و از نسل‌های پیشین باقی‌ مانده‌ است؛ این موارد شکل‌هایی از فرهنگ است که قابلیت ثبت و ضبط دارد اما ملموس و فیزیکی نیست. این میراث ممکن است همچنان در گروه‌های فرهنگی گوناگون زندگی مردم جریان داشته باشد که ثبت آن قطعا از نابودی آن جلوگیری می‌کند.

برو بالا