کل اخبار 39000
ساعت :

نوشین جزایری

دبابتی ها طبق ضوابط بیمه سلامت دارو می گیرند
خرداد 11, 1398

دبابتی ها طبق ضوابط بیمه سلامت دارو می گیرند

رئیس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، گفت: هیچ تغییری در ضوابط ارائه دارو به بیماران دیابتی تحت پوشش بیمه سلامت در جهت محدود نمودن یا کاهش تعهدات ایجاد نشده است. به گزارش گشت و گذار، نوشین جزایری، اظهار داشت: داروهای بیماران دیابتی برابر فهرست داروهای مورد تعهد سازمانهای بیمه گر پایه و […]

بیماران هموفیلی پول دارو نمی دهند/ارائه خدمات بر اساس بسته ابلاغی
اردیبهشت 29, 1398

بیماران هموفیلی پول دارو نمی دهند/ارائه خدمات بر اساس بسته ابلاغی

رئیس گروه داروی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، گفت: ارائه خدمات به بیماران هموفیلی بر اساس بسته خدمتی ابلاغی است. نوشین جزایری در گفتگو با گشت و گذار، اظهار داشت: پرداخت و هزینه کرد سازمان بیمه سلامت در خصوص بیماران هموفیلی همچون گذشته بر اساس قانون و ضوابط ابلاغی است. وی افزود: در حال […]

ارائه خدمات به بیماران هموفیلی بر اساس بسته ابلاغی
اردیبهشت 29, 1398

ارائه خدمات به بیماران هموفیلی بر اساس بسته ابلاغی

رئیس گروه داروی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، گفت: ارائه خدمات به بیماران هموفیلی بر اساس بسته خدمتی ابلاغی است. نوشین جزایری در گفتگو با گشت و گذار، اظهار داشت: پرداخت و هزینه کرد سازمان بیمه سلامت در خصوص بیماران هموفیلی همچون گذشته بر اساس قانون و ضوابط ابلاغی است. وی افزود: در حال […]

برو بالا