کل اخبار 39000
ساعت :

نیروی هوایی ارتش

ارائه خدمات رایگان پزشکی از راه دور در بیمارستان ارتش
شهریور 24, 1399

ارائه خدمات رایگان پزشکی از راه دور در بیمارستان ارتش

طرح مشاوره تصویری آنلاین شهید رستم‌پور، در بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش راه‌اندازی شد. به گزارش گشت و گذار به نقل از روابط عمومی ارتش، طرح مشاوره رایگان پزشکی، پیراپزشکی و روانشناسی تصویری آنلاین شهید مصطفی رستم‌پور با مشارکت اداره بهداشت، امداد و درمان نهاجا و همیاری بیمارستان شهدای تجریش، در بیمارستان بعثت نهاجا راه‌اندازی […]

راه اندازی پزشکی از راه دور در بیمارستان بعثت ارتش
شهریور 24, 1399

راه اندازی پزشکی از راه دور در بیمارستان بعثت ارتش

طرح مشاوره تصویری آنلاین شهید رستم‌پور، در بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش راه‌اندازی شد. به گزارش گشت و گذار به نقل از روابط عمومی ارتش، طرح مشاوره رایگان پزشکی، پیراپزشکی و روانشناسی تصویری آنلاین شهید مصطفی رستم‌پور با مشارکت اداره بهداشت، امداد و درمان نهاجا و همیاری بیمارستان شهدای تجریش، در بیمارستان بعثت نهاجا راه‌اندازی […]

برو بالا