کل اخبار 39000
ساعت :

هادی جعفری تبار

عوارض خطرناک بلع مواد سوزاننده/مراقب کودکان باشید
تیر 23, 1398

عوارض خطرناک بلع مواد سوزاننده/مراقب کودکان باشید

یک دستیار فوق تخصص کودکان، نسبت به عوارض و خطرات بلع مواد سوزاننده توسط کودکان هشدار داد و گفت: این مواد در منازل به عنوان لوله باز کن، جرم گیر، جوهر نمک و…، استفاده می شود. به گزارش گشت و گذار، هادی جعفری تبار، اظهار داشت: بازها به طور کلی خطر ناک تر از اسیدها […]

عوارض خطرناک بلع مواد سوزاننده و نوک تیز توسط کودکان
تیر 23, 1398

عوارض خطرناک بلع مواد سوزاننده و نوک تیز توسط کودکان

یک دستیار فوق تخصص کودکان، نسبت به عوارض و خطرات بلع مواد سوزاننده توسط کودکان هشدار داد و گفت: این مواد در منازل به عنوان لوله باز کن، جرم گیر، جوهر نمک و…، استفاده می شود. به گزارش گشت و گذار، هادی جعفری تبار، اظهار داشت: بازها به طور کلی خطر ناک تر از اسیدها […]

عوارض خطرناک بلع مواد سوزاننده توسط کودکان
تیر 23, 1398

عوارض خطرناک بلع مواد سوزاننده توسط کودکان

یک دستیار فوق تخصص کودکان، نسبت به عوارض و خطرات بلع مواد سوزاننده توسط کودکان هشدار داد و گفت: این مواد در منازل به عنوان لوله باز کن، جرم گیر، جوهر نمک و…، استفاده می شود. به گزارش گشت و گذار، هادی جعفری تبار، اظهار داشت: بازها به طور کلی خطر ناک تر از اسیدها […]

برو بالا