کل اخبار 39000
ساعت :

هدایت حسینی

بربری شورترین نان است
تیر 11, 1398

بربری شورترین نان است

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، گفت: بر اساس پایش انجام شده، میزان نمک در نان بربری بیشتر از سایر نان‌ها است. به گزارش گشت و گذار، هدایت حسینی با اشاره به اهمیت مقدار نمک دریافتی در ایجاد بیماری پرفشاری خون، افزود: در راستای برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، انستیتو تغذیه برای سیاست گذاری در […]

سه محصول پر نمک در سبد غذایی ایرانی ها
خرداد 10, 1398

سه محصول پر نمک در سبد غذایی ایرانی ها

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، گفت: نان، پنیر و دوغ مهم ترین منابع دریافت نمک نهفته در سبد غذایی ایرانیان هستند. به گزارش گشت و گذار، هدایت حسینی،: افزود: بیشترین سهم دریافت نمک نهفته از طریق مواد غذایی در سبد غذایی ایرانیان مربوط به نان، پنیر و دوغ است. وی با […]

بررسی وضعیت تغذیه ایرانی ها/تعیین سرانه دریافت موادغذایی
دی 17, 1397

بررسی وضعیت تغذیه ایرانی ها/تعیین سرانه دریافت موادغذایی

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، به تشریح جزئیات اجرای طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه خانوارهای ایرانی، پرداخت. به گزارش گشت و گذار، هدایت حسینی، گفت: طرح بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه‌ای خانوار و فرد در کشور با هدف تعیین الگوی مصرف مواد غذایی در سطح […]

برو بالا