رئیس اداره محیط زیست ملارد بازداشت شد

رئیس اداره محیط زیست ملارد بازداشت شد

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملارد به دستور مقام قضایی بازداشت شد. امین افتخار، مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان تهران در پاسخ به پرسش گشت و گذار درباره صحت بازداشت ش.خ. رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملارد گفت: متاسفانه این خبر صحت دارد و رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملارد به دستور